Hlavní menu

Přihlásit do účtu

Zapomenuté heslo

Nemáte žádné produkty v košíku

Kontakt

..Fakturační údaje

IČ: 47682795
DIČ: CZ699004407

..Adresa

Navigovat Nemocnice Šumperk a.s.
Nerudova 640/41
787 01 Šumperk
 

Náš tým 

..

Obchod

Miroslav Bartoň
+724 808 934
miroslav.barton@mapolekarna.cz

Jiří Luksch
+608 353 035
jiri.luksch@mapolekarna.cz

..

Provoz  + Klientská linka

Tomáš Koukola       
+420 720 076 762
info@e-lekarnik.cz

Markéta Březinová       
+420 720 076 762
info@e-lekarnik.cz

..

Marketing

Ludmila Mašlejová       
+420 720 076 762
ludmila.maslejova@nemocnicesumperk.cz

Michal Hladký      
+420 721 589 133
hladky@mapom.cz

 

Ostatní informace a dokumenty

Hlášení nežádoucích účinků

Likvidace léků

Zákon o odpadech definuje léky jako nebezpečný odpad a podle toho je také třeba s nimi nakládat. Každá lékárna je povinna od zákazníků nepoužité či exspirované léky převzít. Tato povinnost se vztahuje pouze na léčiva, ne na doplňky stravy či zdravotnické prostředky, anebo použité jehly, injekčních stříkačky, tlakoměry či obvazy. Použité jehly by měl převzít váš ošetřující lékař, který vám léčbu nasadil a předepsal. Starý rtuťový teploměr anebo poškozený tlakoměr je proto nutné odevzdat v nejbližším sběrném dvoře.

Konkrétní likvidací léčiv se v každém kraji zabývají firmy, které mají uzavřenou smlouvu s krajem a povolení od příslušného kraje k manipulaci a odstranění léčiv. Příslušný odbor krajského úřadu, který firmu pověřil, pak musí informovat Ministerstvo zdravotnictví v případě humánních léčiv. Pokud se jedná o léčiva veterinární, je povinen krajský úřad informovat Ministerstvo zemědělství. Všechna nepoužitelná léčiva musí tato daná firma převzít zdarma od lékárny. Proces likvidace musí být pečlivě evidován a po dobu 5 let uchován pro případné kontroly. Náklady spojené s likvidací nepoužitelných léčiv hradí stát v zastoupení Krajského úřadu. V případě, že lékárna nepostupuje podle doporučení kraje, a má uzavřenou smlouvu s jinou firmou zabývající se likvidací léčiv, kraj toto jednání dané firmě neproplácí a lékárna je povinna hradit všechny náklady sama.

Dokumenty ke stažení

Odstoupení od smlouvy formulář - soubor DOC nebo soubor PDF

Reklamační formulář - soubor DOC nebo soubor PDF

Formulář pro uplatnění práv z vadného plnění - soubor DOC nebo soubor PDF

Akční leták

Připravujeme ...

Magazín

Připravujeme ...

Napište nám

Kontaktní údaje SÚKL:

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
Telefon: 272 185 111
www.sukl.cz