Hlavní menu

Přihlásit do účtu

Zapomenuté heslo

Nemáte žádné produkty v košíku

Souhlas se zpracováním osobních údajů v rámci Bonusového Klubu Lékárny Nemocnice Šumperk

Správce osobních údajů:

Nemocnice Šumperk a.s., IČO: 47682795, se sídlem Nerudova 640/41, 787 01 Šumperk, vedená u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 3020 (dále jen „správce“).

Pověřenec nemocnice pro ochranu osobních údajů:

Ing. Martina Klimková, Nerudova 640/41, 787 01 Šumperk

 

1. Správci dávám výslovný souhlas se zpracováním mých osobních údajů v rozsahu, který jsem poskytl(a) v rámci své registrace do Bonusového Klubu a čísla mé zákaznické karty (www.e-lekarnik.cz/podminky-Bonusovy-Klub), a to za účelem mé účasti v programu Bonusový Klub dle jeho pravidel, která spočívají v poskytnutí klubových výhod a také v  zasílání informací o programu, včetně souvisejících nabídek zboží, služeb a  obchodních sdělení. Nabídky, informace, obchodní sdělení a bonusy pro členy Bonusového Klubu zasíláme prostřednictvím e-mailu, SMS zprávy formou přímého marketingu.

Členům Bonusového Klubu budeme e-mailem zasílat pravidelný Newsletter.

Jsem si vědom(a), že za účelem plnění podmínek programu bude prováděno profilování (zejména dle údajů o mých nákupech, věku, pohlaví, adrese, účasti na aktivitách a mých preferencích) k výběru vhodných nabídek a výhod.

Z důvodu vylepšení užívání a funkcionality webových stránek může v rámci určitého nastavení na těchto webových stránkách docházet k profilování pomocí elektronických prostředků (mého chování a zájmech).

Poskytnutí osobních údajů je nezbytné pro naplnění výše uvedeného účelu. Pokud souhlas neudělím, členství v programu nevznikne.

2. Souhlasím se zpřístupněním osobních údajů partnerským lékárnám provozovatele MAPO lékárna s.r.o., IČO: 27769470, Olomoucká 3896/114, 796 01 Prostějov. Společnost provozuje síť lékáren v rámci různých míst naší republiky. Osobní údaje budou zprostředkovány prostřednictvím mé zákaznické karty v rozsahu číslo zákaznické karty, jméno, příjmení, e-mail a tel. kontakt.

Osobní údaje sdílíme s těmito partnerskými lékárnami za účelem vytvoření lepších nabídek a zaměření. Takovéto zpracování osobních údajů je omezeno pouze načtením zákaznické karty do informačního systému v příslušné partnerské provozovně, prostřednictvím kterého se informace o nákupu či výdeji zboží na recept nebo poukaz odesílají do informačního systému Lékárny Nemocnice Šumperk a.s. Partnerské společnosti žádné další osobní údaje nezpracovávají a nevyužívají je k jinému účelu, než je v tomto odstavci uveden.

3. Souhlasím, aby nemocnice zpracovávala mé osobní údaje v rámci Bonusového Klubu pomocí digitálních technologií (elektronicky) i manuálně, tedy automatizovaně i neautomatizovaně.

4. Souhlasím, aby nemocnice osobní údaje v rámci Bonusového Klubu užívala k výše uvedeným účelům po dobu platného členství v Bonusovém klubu dle pravidel (souhlasu) a uchovávala po dobu trvání výše uvedených účelů, nejdéle 3 roky od poslední aktivity na kartě Bonusového klubu; Zpracování v souvislosti s daňovou či účetní evidencí bude uskutečňováno po dobu 10 let.

5. Jsem si vědom(a), že tento souhlas mohu kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů vycházejících ze souhlasu, který byl dán před odvoláním (odvolání souhlasu nemá účinky zpětně). V případě, že svůj souhlas později odvolám, bude to znamenat, že mé členství v programu bude ukončeno dle pravidel.

Odvolání lze učinit:

*prostřednictvím webových stránek www.e-lekarnik.cz, nebo prostřednictvím e- mailu na  info@e-lekarnik.cz, nebo

*prostřednictvím kontaktního telefonního čísla: 583 333 333.

Šíření obchodních sdělení a Newsletteru elektronickými prostředky lze ukončit také způsobem uvedeným v každém jednotlivém sdělení.

6. Beru na vědomí, že v současné době má Nemocnice Šumperk za účelem zpracování osobních údajů uzavřené smlouvy s těmito zpracovateli: dodavatelé a správci IT systémů (TRIVISION s.r.o., IČO: 28612183, Olomoucká 3896/114, 796 01 Prostějov), marketingové společnosti (MAPO marketing s.r.o. MAPO marketing s.r.o., IČO:  05017815, Olomoucká 3896/114, 796 01 Prostějov).

7. Jsem si vědom(a) svého práva na přístup k osobním údajům. Mohu po nemocnici požadovat informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, případných příjemcích osobních údajů, plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy. Nemocnice je povinna na mou žádost poskytnout i kopii záznamu/upraveného záznamu.

8. Jsem si vědom(a) svého práva na opravu nepřesných osobních údajů, případně na doplnění neúplných osobních údajů. Jsem si vědom(a) též svého práva na výmaz osobních údajů, svědčí-li pro to některý z důvodů uvedených v příslušných právních předpisech. Dále jsem si vědom(a) svého práva požadovat, v případech stanovených příslušnými právními předpisy, aby nemocnice omezila zpracování mých osobních údajů.

9. Jsem si vědom(a) svého práva požadovat, aby mi nemocnice poskytla ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu osobní údaje, které jsou zpracovány a případně tyto předala jinému správci, kterého určím.

10. Jsem si vědom(a) svého práva, v případě podezření na nezákonný postup nemocnice při zpracování osobních údajů, podat podnět/stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

11. Tento souhlas je svobodným, konkrétním, informovaným a jednoznačným projevem mé vůle a uděluji jej dobrovolně a bezplatně.

12. Bližší informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s Bonusovým Klubem jsou k dispozici na www.e-lekarnik.cz.