Hlavní menu

Přihlásit do účtu

Zapomenuté heslo

Nemáte žádné produkty v košíku

Pravidla soutěže 

Závazná pravidla soutěže “Soutěž o cestovní sady CURAPROX pro čištění zubů“ (dále jen „soutěž“). 

Pravidla soutěže jsou v tomto plném znění zveřejněna na stránkách soutěže https://www.e-lekarnik.cz/) (dále jen „stránky soutěže“). 

I. Organizátor soutěže 

Organizátorem soutěže je Nemocnice Šumperk a.s., se sídlem Nerudova 640/41, 787 01 Šumperk, IČ: 47682795, DIČ: CZ699004407 
  

II. Cíl soutěže 

Cílem soutěže je informovat klienty o produktové nabídce společnosti Curaden Czech, s.r.o. Osoba, která se soutěže zúčastní, musí provést registraci do e-shopu www.e-lekarnik.cz, být fanouškem facebookové fanpage e-lekarnik.cz(https://www.facebook.com/profile.php?id=100083199975197) a do komentářů u soutěžního příspěvku dát vědět, že podmínky splnila.  

Tři vylosované osoby vyhrávají  jedno balení BE YOU combipack (https://www.curaproxclub.cz/produkty/be-you-combipack-224/)

III. Doba trvání soutěže 

Soutěž bude spuštěna 18.8.2023 a trvá do 17.9.2023 včetně. 

IV. Průběh a podmínky soutěže 

Soutěže se mohou zúčastnit osoby starší 18 let, způsobilé k právním úkonům (dále jen „účastník soutěže“). 

Podmínkou účasti v soutěži je registrace do internetového e-shopu www.e-lekarnik.cz

3. Podmínkou účasti v soutěži je být fanouškem facebookové fanpage e-lekarnik.cz (prolink na (https://www.facebook.com/profile.php?id=100083199975197   a současně do komentáře upozornit, že obě předcházející podmínky jsou splněny. Následně po ukončení soutěže budou vylosováni čtyři výherci, které oslovíme s výzvou, aby se nám ozvali do soukromé zprávy na Facebook stránky pro domluvu s předáním výhry. 

4. Posouzení správnosti odpovědi je ve výlučné kompetenci organizátora. 

5. Podmínkou účasti v soutěži je souhlas účastníka soutěže se zpracováním osobních údajů organizátorem. Udělení souhlasu je dobrovolné a lze jej kdykoliv odvolat, což však povede k vyloučení ze soutěže. Účastník soutěže vyslovuje souhlas s pravidly soutěže odesláním odpovědní zprávy/formuláře. Organizátor tímto informuje účastníky, že osobní údaje poskytnuté v souladu s těmito pravidly soutěže budou v rozsahu jméno, adresa pro doručení dárku a IP adresa použity v rozsahu nezbytném pro realizaci a vyhodnocení soutěže. Správcem osobních údajů ve smyslu Zákona o ochraně osobních údajů je organizátor. Subjekt údajů má právo přístupu k poskytnutým osobním údajům, je oprávněn písemně požádat o poskytnutí informace o osobních údajích, které jsou o něm zpracovávány a v případě porušení svých práv má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Uvedené osobní údaje nebudou předávány třetím osobám s výjimkou osob pověřených na základě písemné smlouvy. 

6. Registrací do soutěže projevuje účastník soutěže souhlas s tím, aby na jím registrovanou emailovou adresu byla zasílána sdělení organizátora prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to po dobu 5 let od udělení souhlasu. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení je podmínkou účasti v soutěži. 

7. Soutěže se nesmějí účastnit rodinní příslušníci organizátora soutěže, jeho dodavatelé nebo jejich zaměstnanci a osoby výše uvedeným osobám blízké. 

8. V případě, že soutěžící splní všechny podmínky soutěže a bude fanouškem facebookové stránky e-lékárník, bude do slosování zařazen 1x.  

V. Podmínky pro získání výhry 

1. Pro výhru cestovní sady BE YOU combipack je třeba být registrovaným zákazníkem e-shopu www.e-lekarnik.cz, být fanouškem facebookové stránky e-lekarnik.cz a oznámit v komentářích, že jsou podmínky splněny. V případě že podmínky splní více soutěžících, o výherci rozhodne los.

Obsah balení je dostupný zde https://www.curaproxclub.cz/produkty/be-you-combipack-224/

2. O získání výhry a termínu předání bude účastník soutěže informován na facebookové fanpage a bude vyzván, aby se ozval do soukromé zprávy na Facebooku, následně bude požádán o kontaktní údaje, adresu a telefon pro doručení dárku na jeho adresu.  

3. Výherce je povinen projevit zájem o výhru do 14 dní od jeho zveřejnění, pokud tak neučiní, zaniká jeho nárok na výhru a bude vylosován náhradní výherce. 

4. Podmínkou předání jakékoliv výhry je souhlas výherce s tím, že organizátor je oprávněn užít bezplatně jména a podobizny výherce ve sdělovacích prostředcích včetně internetu a propagačních materiálech organizátora. 

5. Výhra bude předána na základě instrukcí v emailu. 

6. Výhra bude předána pouze na jméno výherce uvedené v odpovědním formuláři. V případě, že výherce uvede pro předání výhry jméno jiné než to uvedené v odpovědním formuláři, nárok na výhru tímto zaniká. Vylosován pak bude výherce nový. 

VI. Závěrečná ustanovení 

1. Účast v soutěži je dobrovolná a účastníci svojí účastí vyjadřují souhlas s jejími pravidly. Jakékoliv porušení nebo obcházení těchto pravidel účastníkem soutěže nebo návštěvníkem internetových stránek soutěže či pokus o jejich zneužití je důvodem pro vyloučení takového účastníka ze soutěže.  

2. Organizátor si vyhrazuje právo konečného rozhodnut ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně jejího přerušení, pozastavení či předčasného ukončení. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv bez dalšího informování smazat z internetových stránek soutěže účastníkem nahraný soutěžní příspěvek, zejména pokud by odporoval svým obsahem cílům a smyslu této soutěže nebo právnímu řádu České republiky nebo poškozoval zájmy organizátora soutěže. Organizátor si vyhrazuje právo na změnu těchto pravidel kdykoliv v průběhu trvání soutěže a to i opakovaně. Nárok na získání výhry nelze soudně vymáhat. 

VII. Pravidla byla sepsána v Brně, dne 26. července 2023.